Služby

Doprava

Naše plastové nádrže jsou velmi odolné, ale nesmíme zapomínat, že se stále jedná o plast, a proto si musíme dbát také na jeho správnou dopravu. Některé nádrže lze převézt obyčejným transportem a poté je vyložit ručně, avšak velké nádrže, (s objemem 11 m³ nebo dokonce 17 m³), vyžadují vyložení autem s tzv. rukou. Rádi s vámi osobně zkonzultujeme detaily dopravy zakoupené nádrže na dešťovou vodu přímo na místo instalace. Společně vybereme nejvhodnější způsob dopravy, ideální vozidlo a v neposlední řadě i přesný termín dopravy.

Instalace

Maximálně efektivní využívání dešťové vody je podmíněno správnou instalací nádrže a celého systému. Ačkoliv se jedná o proces, který může být obecně poměrně nenáročný, jistá pravidla je třeba dodržovat. Např. nádrž je třeba umístit do nezámrzné hloubky, aby bylo umožněno využívat dešťovou vody po celý rok. V případě některých typů nádrží je třeba realizovat armování, bednění či přímo betonáž. Samostatnou kapitolu potom představuje propojení nádrže s konkrétním systémem např. pro splachování. I v tomto ohledu však samozřejmě nabízíme našim zákazníkům své služby.

Projektové práce

V nabídce našich služeb zahrnujících kompletní řetězec prací a služeb spojených s využíváním dešťové vody naleznou zákazníci i vypracování projektu podle jejich konkrétních požadavků a možností. Náš zkušený technik po domluvě navštíví váš pozemek a navrhne vám nejlepší možné řešení, které následně zpracujeme v podobě kompletního projektu. Nabídnout můžeme zkušenost, profesionalitu i vysokou míru odbornosti všech našich pracovníků.

Servis

Kromě ostatních služeb, které našim zákazníkům nabízíme, je samozřejmostí i kompletní záruční a pozáruční servis celého instalovaného systému a jeho komponent, tj. vlastní nádrže, potrubí, čerpadel, filtrů, spojovacího materiálu apod. Spolehnout se můžete na rychlé časy řešení daného problému i zkušenost, odbornost a profesionální přístup všech našich techniků.

Dotace

Zájemcům o pořízení systému na využití dešťové vody nabízíme možnost vyřízení dotace Státního fondu životního prostředí „Dešťovka“. V případě, že nás kontaktujete, domluvíme s vámi návštěvu našeho technika, následně navrhneme konkrétní systém a vyřídíme za vás veškerou administrativu a formality pro udělení dotace. Vždy je naším cílem zajistit zákazníkovi tuto dotaci v maximální možné výši.

Napište nám